GARANTIE

Bij Asfra_Flanders kun je rekenen op een uitstekende garantie. Je krijgt één of meerdere jaren garantie op een groot gedeelte van ons assortiment, je aankoopbewijs is het garantiebewijs. Makkelijk toch?

Asfra-Flanders garandeert dat onze fietsen vrij zijn van constructie- en/of materiaal fouten.
De garantie op de fietsen voor de eerste gebruiker/ eigenaar wordt verleend voor 2 jaar na aankoopdatum met uitzondering van alle onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, zoals binnen- en buitenbanden, ketting, kettingbladen, versnellingen, tandwielen, kabels en remblokken.

Voor verende voorvorken en verende frames geld een garantieperiode van 1 jaar. De garantievoorwaarden zijn verschillend per fabrikant. De fabrikant is altijd de partij die bepaald of een defect wel of niet onder garantie valt.


Hoe werkt het?

Je kan langskomen in de winkel. Wij zullen je product in ontvangst nemen en de garantiebon aanmaken. Vervolgens zal je product naar de fabrikant gaan. Die gaat bepalen of het inderdaad een garantiegeval is en stuurt waarschijnlijk een vervangend product op.
Ben je niet in de gelegenheid om langs te komen? Neem dan even contact op. Wij zullen je dan alle informatie geven om de garantieprocedure zo snel mogelijk te laten verlopen.

Bij sommige onderdelen, voorvorken en fietsen werkt het net iets anders. Op slijtageonderdelen zoals banden, ketting, kettingbladen, achtertandwielen, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij er sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.


Garantieprocedure fiets

Bij aanschaf van een fiets word de 2 jaar garantie regel toegepast.

**2 Jaar garantie alleen van toepassing wanneer de vereiste servicebeurten zijn uitgevoerd.

In het boekje van de fabrikant staan de garantievoorwaarden. Deze garantievoorwaarden zijn ook terug te vinden op de websites van de fabrikant:

Als je denkt dat je fiets recht heeft op de garantie kan je langskomen in de werkplaats. Is het niet mogelijk om langs te komen, dan is het mogelijk om een mail te sturen naar info@asfra.be.

Garantieprocedures kunnen soms lang kunnen duren. Dit komt doordat de fiets soms naar de fabrikant (en weer terug) gestuurd moet worden. Natuurlijk houden we je zo goed mogelijk op de hoogte. Schade als gevolg van onjuist gebruik en valschade vallen buiten de garantie. Arbeidskosten vallen buiten garantie, in sommige gevallen zijn wij genoodzaakt deze te berekenen.


Hoe lang heb ik garantie op mijn fiets?

Dit is afhankelijk van het onderdeel en het merk van de fabrikant.

Minimum garantietijd
Frames: 2 jaar
Vaste voorvorken: 2 jaar
Verende voorvorken: 1 jaar
Overige onderdelen: 2 jaar


Garantie uitsluitingen:

De volgende garantie-uitsluitingen zijn van toepassing:

  • Indien onderdelen als accu's, display, opladers enz. valschade vertonen.
  • Indien men zelf onderdelen heeft geopend en/of getracht heeft deze zelf te repareren.
  • Slijtage van de accu valt buiten de garantie. Een capaciteit slijtage van 20% of minder per jaar valt niet onder garantie.
  • Indien de accu diep ontladen is door een te lange oplaad-interval, vervalt de garantie.

Accept

ASFRA maakt gebruik van cookies. Zo kunnen we de website verbeteren en je instellingen onthouden.