Algemene Verhuurvoorwaarden:

U stemt uitdrukkelijk in met onderstaande voorwaarden vanaf het moment dat u bij ons een reservering voor de fietsverhuur doet.

Verhuurder: Asfra-Flanders fietsen
Huurder: De persoon wiens naam is opgegeven bij reservatie.

Art 1: Huurperiode

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode enerzijds en aan het tarief anderzijds zoals op de huurovereenkomst is vermeld of schriftelijk is overeengekomen.
Verlenging kan slechts door verleende toestemming van de verhuurder.
De fiets moet ingeleverd worden op de afgesproken plaats en uiterlijk op het afgesproken tijdstip dat vermeld staat op de verhuurovereenkomst.

Art 2: Huursom en betaling

De huursom wordt bepaald aan de hand van de geldende tarieven van de verhuurder op het moment van de reservering of uiterlijk bij het afhalen van de fiets. De huurder overhandigt een identiteitsbewijs.
Een reservering is definitief na ontvangst van een bevestiging vanwege Asfra-Flanders fietsen. Tenzij het anders is overeengekomen, dient betaling van de huursom contant te gebeuren voor de aanvang van de huurperiode.

Art 3: Eigendom

Tijdens de huurperiode blijft de fiets eigendom van Asfra-Flanders fietsen. De huurder mag de fiets niet uitlenen, noch onderverhuren.

Art 4: Gebruik en aansprakelijkheid

De staat van de fiets, alsook de maat en het model zijn bekend bij de verhuurder. Voor vertrek kan de huurder de fiets uitproberen. Als deze niet aan zijn verwachtingen voldoet, kan hij vragen om een vervanging.
De huurder verklaart de fiets in goede staat te hebben ontvangen. Hij verklaart tevens dat hij in staat is een fiets te kunnen gebruiken op een correcte manier en zonder medische beperkingen die een correct gebruik belemmeren.
Hij stelt vast dat de fiets beantwoordt aan de ter zake geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.
De huurder dient de fiets in dezelfde staat waarin hij/ zij de fiets heeft ontvangen bij de verhuurder in te leveren.
Een fiets is niet geschikt om personen achterop te vervoeren. Dit is ten strengste verboden.
Asfra-Flanders fietsen is NIET aansprakelijk voor welke schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt. De fiets mag slechts gebruikt worden overeenkomstig de normale bestemming en door de in de huurovereenkomst genoemde berijder(s). Bij geschillen is de rechtbank van Oudenaarde bevoegd.

Art 5: Schade, verlies en diefstal

De huurder is aansprakelijk enerzijds voor alle schade die moedwillig is toegebracht aan de fiets en anderzijds voor het verlies van de fiets of onderdelen alsmede helm, veiligheidsslot, tas of andere toebehoren, ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode.
De franchise voor de verzekering bij schade waarbij de huurder in fout wordt gesteld, valt altijd ten laste van de huurder.
De fiets is NIET verzekerd tegen diefstal- of cascoschade.
Indien de fiets uit de macht van de huurder geraakt, dient hij/ zij de verhuurder daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. Bij diefstal dient hij eveneens binnen de 24 uur een aangifte te doen bij de politie.
Indien de fiets zoek raakt of gestolen wordt, behoudt Asfra-Flanders fietsen zich het recht voor om behoudens het behoud van de borgsom een schadevergoeding in rekening te brengen van € 600 voor een standaardfiets, € 250 voor een kinderfiets, € 2500 voor een koersfiets  en € 2800 voor een elektrische fiets.

Art 6: Kosten tijdens de huurperiode

Indien de fiets tijdens de huurperiode buiten werking valt, dient de huurder Asfra-Flanders fietsen hiervan in kennis te stellen. De huurder kan enkel herstellingen laten verrichten mits voorafgaandelijk akkoord van Asfra-Flanders fietsen en hij dient een factuur van de reparatie te overhandigen. De huurder kan in geen geval schade of interesten verhalen voor gebruiksproblemen tijdens de huurperiode.
De huurder gebruikt de fiets op eigen verantwoordelijkheid en respecteert de wegcode. Alle lasten en boetes ten gevolge van het plegen van een inbreuk op bestaande wetgevingen en/of reglementeringen ter zake van de fiets tijdens de huurperiode zijn voor rekening van de huurder.

Art 7: Ondertekening huurovereenkomst

Door ondertekening of bevestiging via de site van de huurovereenkomst verklaart de huurder zich automatisch akkoord met de huurvoorwaarden.

Art 8: Annulatie

U kan uw reservatie kosteloos annuleren ten laatste 15 dagen voor de voorziene levering, daarna blijft u altijd een bedrag verschuldigd. Omdat wij andere reservatie moeten weigeren.

Bij annulatie > 14 dagen vooraf : 10% van het huurbedrag
Bij annulatie < 7 dagen vooraf : 50% van het huurbedrag
Bij annulatie < 2 dagen vooraf : 100% van het huurbedrag

Art 9: Alle afbeeldingen op deze website en op andere publicaties van Asfra-Flanders fietsen zijn louter informatief en in geen enkel geval bindend.

Art 10: Alle betwistingen van welke aard ook vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van het arrondissement Oudenaarde.

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking

Wij gebruiken noodzakelijke cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij jouw internetgedrag binnen onze website volgen.